Načítám Akce

« All Akce

  • akce již proběhla.

VVS – Agenda evidence obyvatel – Czech Point a základní registry

18.5.2017, 9:00 - 14:30

Vzdělávací kurz je pojat jako aktualizační a prohlubující kurz zaměřený na výkon státní správy na úseku evidence obyvatel ohlašovnami a obecními úřady s rozšířenou působností a vazbou této agendy na základní registry.

Výběr z obsahu kurzu:
1. Aktuální stav legislativy související s evidencí obyvatel – zákon o evidenci obyvatel a rodných číslech, základní vymezení pojmů, působnost na úseku evidence obyvatel, koncepce evidence obyvatel. Údaje vedené v systému evidence obyvatel, zapisovatelé, lhůty určené k zápisu, odpovědnost za správnost údajů, uživatelé údajů. Oznamování a vyznačování pochybnosti, šetření a odstraňování nesouladů v údajích. Poskytování údajů podle zákona o evidenci obyvatel, podle zvláštních zákonů.

2. Základní registry a vazby na agendový informační systém evidence obyvatel – zákon o základních registrech, přehled základních registrů, obecné pojmy – referenční údaje, agendové informační systémy a jejich správci, editoři údajů, využívání údajů, poskytování údajů subjektům údajů. Registr obyvatel, údaje, vazby na agendový informační systém evidence obyvatel. Registr územní identifikace – údaje, vazby na agendový informační systém evidence obyvatel a vazby na registr obyvatel.

3. Plnění úkolů v agendě evidence obyvatel – trvalý pobyt – zápis adresy trvalého pobytu ze zákona, ohlášení změny trvalého pobytu, povinnosti občana, povinnosti ohlašovny. Ukončení trvalého pobytu – ohlášením občana, rozhodnutím ohlašovny z moci úřední, rozhodnutím ohlašovny na návrh. Správní poplatky vybírané na úseku trvalého pobytu – výzva k zaplacení, důsledky nezaplacení poplatku.

4. Czech Point – jednotlivé formuláře, chyby a jejich opravy.
5. Zkušenosti a příklady z praxe, diskuze.

Určeno:  Úředníkům územních samosprávných celků, zejména úředníkům zařazeným do ohlašoven a matrik na obcích, a dále úředníkům odborů vnitřních věcí obcí a měst.

Lektor:  Bc. Karolina Kofroňová

Časová dotace:  6 hod.

Cena:  870 Kč/os.

Místo konání:  Čechova 1, 370 01 České Budějovice 6

Přihláška: 

Kód akce:   001

Upozornění:  Daňový doklad je vystavován podle prezenční listiny.  Účastníkům je daňový doklad předán na závěr vzdělávacího kurzu spolu s osvědčením.

Podrobnosti

Datum:
18.5.2017
Čas:
9:00 - 14:30