O nás

Vzdělávací centrum REMÍZKA se aktuálně zaměřuje na:

  • poradenskou a vzdělávací činnost – pořádání seminářů, přednášek a konferencí na aktuální témata
  • vzdělávání pedagogických i nepedagogických pracovníků škol a školských zařízení a pořádaní školení pro pedagogické pracovníky v rámci DVPP
  • práci s dětmi a mládeží – realizace vzdělávacích aktivit a volnočasových aktivit
  • informační akce zaměřené na aktuální environmentální témata – propagace inovativních řešení v oblasti ochrany životního prostředí, zejména aktivity přispívající k optimalizaci využívání energetických nebo přírodních zdrojů
  • podpora zájmu o původní způsoby života a hospodaření na venkově – návrat tradičních řemesel a zvyků
  • vzdělávání veřejnosti – řemeslné a rekvalifikační kurzy

 

REMÍZKA je akreditovanou organizací v rámci DVPP
Ministerstvem školství mládeže a tělovýchovy.

Akreditace organizace  je k nahlédnutí zde

ECVETlogo VISK_MODRA

EUROPASSEQUET