Vzdělávání veřejné správy

Vzdělávací centrum Remízka a Vzdělávací institut Středočeského kraje zahájili partnerskou spolupráci v oblasti vzdělávání úředníků územních samosprávných celků dle zákona č. 312/2002 Sb. a vzdělávání volených členů zastupitelstev.

Nabídka vzdělávacích akcí

001 Agenda evidence obyvatel – Czech Point a základní registry  –  18. 5. 2017  více zde
002 – Kompetence územních samosprávných celků k jimi zřizovaným školám a školským zařízením  –  9. 2. 2017    více zde
003 – Veřejné zakázky v praxi územních samospráv – pro pokročilé  –  29. 11. 2016   více zde
004 – Aplikace zákona o obcích v praxi  –  6. 12. 2016  více zde
005 Provozování vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu  –  27. 10. 2016  více zde

       Vzdělávací centrum Remízka působící v regionu Jižních Čech v roli zprostředkovatele    a organizátora vzdělávacích akcí, Vzdělávací institut Středočeského kraje v roli odborného garanta, který zastřešuje vzdělávání svými akreditacemi udělenými Ministerstvem vnitra.
Realizujeme kvalitní, efektivní a cenově příznivé vzdělávání jako veřejně prospěšnou činnost v oblasti vzdělávání dospělých a dalšího profesního vzdělávání.