Aktuálně

Aktuální nabídka on-line vzdělávacích akcí

na červen 2021

Babičko vyprávěj / Význam předčítání a naslouchání pohádek pro výchovu dětí

Kdy:  10.6.2021.  od 9.00 – 16.00

Kde: on-line

Určeno:  pedagogickým pracovníkům MŠ a 1. st. ZŠ, výchovným poradcům a asistentům pedagoga, vychovatelům ŠD, pedagogům volného času a pracovníkům v neformálním vzdělávání.

Přihlásit se můžete ZDE

„Pohádka rozvíjí charakter, emoce, fantazii dítěte, učí děti rozpoznat dobro a zlo, buduje jeho mravní základ a hodnotový systém společnosti, předává zkušenosti minulých generací.“

Vzdělávací akce si klade za cíl upozornit na to, jak je pohádka pro dětskou duši neobyčejně důležitá. Současně se vzdělávací program zabývá podporou rozvoje komunikačních a předčtenářských / čtenářských dovedností v předškolním a mladším školním věku, objasňuje podstatu a význam předčítání a naslouchání pohádek pro výchovu dítěte a upozorňuje na vliv pohádek na psychický vývoj a rozvoj osobnosti dítěte.

Přednášku povede paní Mgr. Světlana Drábová, lektorka s dlouholetou praxí speciální pedagožky a poradenskou praxí.

Jedná se o 8 hodinový seminář akreditovaný MŠMT, který lze hradit ze ŠABLON.

Akreditace vzdělávacího programu je Č.j.: MSMT- 8437/2021-2-340

Cena za účastníka: 1250,- Kč.

Odkaz do místnosti vám zašleme nejpozději jeden den před konáním akce.

 

UKONČENÉ AKCE

Pedagogická diagnostika žáka na ZŠ

Kdy:  13.5.2021. 10.00 – 16.00

Kde: on-line

Určeno: pedagogickým pracovníkům MŠ a 1. st. ZŠ, výchovným poradcům a asistentům pedagoga, pracovníkům v neformálním vzdělávání

Přihlásit se můžete ZDE

Včasná diagnostika a dobře provedená diagnostika žáka učitelem ve škole je základem, že žák nebude ohrožen syndromem školní neúspěšnosti. Obsah semináře je zaměřen na objasnění základních pojmů PD, diagnostickými kompetencemi učitele a základními diagnostickými metodami.

Důležitou součástí je praktický nácvik získaných poznatků. Cílem první části je získat obecné znalosti o pedagogické diagnostice a jejich prostředcích. Druhá část semináře umožní účastníkům vhled do diagnostikování jednotlivých oblastí, které jsou důležité pro dobré zvládnutí školních vědomostí a ovlivňují kvalitní osvojení učiva žákem a jsou zaměřeny na vyhodnocení poznatků a výsledků a na následnou pedagogickou práci se závěry PD. Součástí je diskuse a rozbor příkladů z praxe.

Jedná se o 8 hodinový seminář akreditovaný MŠMT, lze hradit ze ŠABLON.

Akreditace vzdělávacího programu je Č.j.: MSMT-1379/2019-1-137

Cena za účastníka: 1250,- Kč.

Odkaz do místnosti dostanete nejpozději jeden den před konáním akce.

 

Dětská kresba / Ergonomie psaní a rozvoj grafomotoriky v předškolním věku

Kdy:   8.4.2021  9.00 – 16.00

Kde: on-line

Určeno: pedagogickým pracovníkům MŠ a 1. st. ZŠ, výchovným poradcům a asistentům pedagoga, vychovatelům ŠD, pracovníkům v neformálním vzdělávání

Přihlásit se můžete zde

Cílem vzdělávacího programu je zprostředkovat účastníkům semináře náhled na problematiku ergonomie psaní a rozvoje grafomotoriky a předat poznatky jak na základě včasného rozpoznání příčiny grafomotorických obtíží provést včasnou diagnostiku. Absolventi by měli být schopní analyzovat odborná doporučení speciálního pedagoga, sledovat osobní vývoj dítěte a vytvářet vhodné podmínky pro vstup do ZŠ. Seminář zprostředkovává pedagogům pohled na výtvarný projev dítěte z hlediska správné ergonomie, vymezuje a objasňuje příčiny a následky grafomotorických potíží u dětí v mateřské škole a na 1. tř. ZŠ. Účastníkům budou představeny možnosti reedukace nesprávného úchopu u dětí, příklady z praxe, ale také nabídka vhodných ergonomických pomůcek na trhu a optimální možnosti pomoci.

Přednášku povede paní Mgr. Světlana Drábová, lektorka s dlouholetou praxí speciální pedagožky a poradenskou praxí.

Jedná se o 8 hodinový seminář akreditovaný MŠMT, který lze hradit ze ŠABLON

Akreditace vzdělávacího programu je Č.j.: MSMT-1379/2019-1-137

Cena za účastníka: 1250,- Kč.

Odkaz do místnosti dostanete nejpozději jeden den před konáním akce.

Problematika vývoje řeči a poruchy komunikačních schopností u dětí

Kdy: 19.3.2021  10.00 – 16.00

Kde: on-line

Přihlásit se můžete  – Akce již byla ukončená

Obsahem semináře je stručná charakteristika vývoje řeči, poruchy komunikačních schopností, PAS, základní terminologie v oblasti AAK, formy podpory, optimální strategie ve výuce, možnosti spolupráce, osvědčené výukové postupy, ukázky alternativních způsobů práce prostřednictvím AAK. Účastníci vzdělávacího programu získají jak obecnější informace k problematice PAS, tak i konkrétní metodiku práce s dětmi s PAS.

Budeme se věnovat oblasti verbální a neverbální komunikaci, projdeme si stručný průřez vývojem řeči, představíme si co je to PAS a AAK, základní terminologie a možnosti podpory prostřednictvím AAK. Projdeme si praktické ukázky práce s dětmi a žáky s PAS  a rizikové a krizové situace a jejich řešení. Možností využití AAK ve školní výuce.

Přednášku povede paní Mgr. Světlana Drábová, lektorka s dlouholetou praxí speciální pedagožky a poradenskou praxí.

Jedná se o 8 hodinový seminář akreditovaný MŠMT, lze hradit ze šablon.

Cena za účastníka: 1250,- Kč.

Odkaz do místnosti dostanete nejpozději jeden den před konáním akce.