Aktuálně

Aktuální nabídka on-line vzdělávacích akcí

pro období březen 2021

Pedagogická diagnostika žáka na ZŠ

Kdy:  13.5.2021. 10.00 – 16.00

Kde: on-line

Určeno: pedagogickým pracovníkům MŠ a 1. st. ZŠ, výchovným poradcům a asistentům pedagoga, pracovníkům v neformálním vzdělávání

Přihlásit se můžete zde

Včasná diagnostika a dobře provedená diagnostika žáka učitelem ve škole je základem, že žák nebude ohrožen syndromem školní neúspěšnosti. Obsah semináře je zaměřen na objasnění základních pojmů PD, diagnostickými kompetencemi učitele a základními diagnostickými metodami.

Důležitou součástí je praktický nácvik získaných poznatků. Cílem první části je získat obecné znalosti o pedagogické diagnostice a jejich prostředcích. Druhá část semináře umožní účastníkům vhled do diagnostikování jednotlivých oblastí, které jsou důležité pro dobré zvládnutí školních vědomostí a ovlivňují kvalitní osvojení učiva žákem a jsou zaměřeny na vyhodnocení poznatků a výsledků a na následnou pedagogickou práci se závěry PD. Součástí je diskuse a rozbor příkladů z praxe.

Jedná se o 8 hodinový seminář akreditovaný MŠMT, lze hradit ze ŠABLON.

Akreditace vzdělávacího programu je Č.j.: MSMT-1379/2019-1-137

Cena za účastníka: 1250,- Kč.

Odkaz do místnosti dostanete nejpozději jeden den před konáním akce.

 

Dětská kresba / Ergonomie psaní a rozvoj grafomotoriky v předškolním věku

Kdy:   8.4.2021  9.00 – 16.00

Kde: on-line

Určeno: pedagogickým pracovníkům MŠ a 1. st. ZŠ, výchovným poradcům a asistentům pedagoga, vychovatelům ŠD, pracovníkům v neformálním vzdělávání

Přihlásit se můžete zde

Cílem vzdělávacího programu je zprostředkovat účastníkům semináře náhled na problematiku ergonomie psaní a rozvoje grafomotoriky a předat poznatky jak na základě včasného rozpoznání příčiny grafomotorických obtíží provést včasnou diagnostiku. Absolventi by měli být schopní analyzovat odborná doporučení speciálního pedagoga, sledovat osobní vývoj dítěte a vytvářet vhodné podmínky pro vstup do ZŠ. Seminář zprostředkovává pedagogům pohled na výtvarný projev dítěte z hlediska správné ergonomie, vymezuje a objasňuje příčiny a následky grafomotorických potíží u dětí v mateřské škole a na 1. tř. ZŠ. Účastníkům budou představeny možnosti reedukace nesprávného úchopu u dětí, příklady z praxe, ale také nabídka vhodných ergonomických pomůcek na trhu a optimální možnosti pomoci.

Přednášku povede paní Mgr. Světlana Drábová, lektorka s dlouholetou praxí speciální pedagožky a poradenskou praxí.

Jedná se o 8 hodinový seminář akreditovaný MŠMT, který lze hradit ze ŠABLON

Akreditace vzdělávacího programu je Č.j.: MSMT-1379/2019-1-137

Cena za účastníka: 1250,- Kč.

Odkaz do místnosti dostanete nejpozději jeden den před konáním akce.

 

 

UKONČENÉ AKCE

Problematika vývoje řeči a poruchy komunikačních schopností u dětí

Kdy: 19.3.2021  10.00 – 16.00

Kde: on-line

Přihlásit se můžete  – Akce již byla ukončená

Obsahem semináře je stručná charakteristika vývoje řeči, poruchy komunikačních schopností, PAS, základní terminologie v oblasti AAK, formy podpory, optimální strategie ve výuce, možnosti spolupráce, osvědčené výukové postupy, ukázky alternativních způsobů práce prostřednictvím AAK. Účastníci vzdělávacího programu získají jak obecnější informace k problematice PAS, tak i konkrétní metodiku práce s dětmi s PAS.

Budeme se věnovat oblasti verbální a neverbální komunikaci, projdeme si stručný průřez vývojem řeči, představíme si co je to PAS a AAK, základní terminologie a možnosti podpory prostřednictvím AAK. Projdeme si praktické ukázky práce s dětmi a žáky s PAS  a rizikové a krizové situace a jejich řešení. Možností využití AAK ve školní výuce.

Přednášku povede paní Mgr. Světlana Drábová, lektorka s dlouholetou praxí speciální pedagožky a poradenskou praxí.

Jedná se o 8 hodinový seminář akreditovaný MŠMT, lze hradit ze šablon.

Cena za účastníka: 1250,- Kč.

Odkaz do místnosti dostanete nejpozději jeden den před konáním akce.