Načítám Akce

« All Akce

  • akce již proběhla.

Včelka – Podpora matematické gramotnosti a počátečního čtení a psaní u žáků na 1. st. ZŠ

23.11.2016, 9:00 - 14:00

Cílem vzdělávacího programu je získání nových informací v oblasti rozvoje matematických a čtenářských dovednosti a prevenci příčin obtíží žáka při výuce matematiky, čtení a psaní.  V první části programu lektorka seznámí účastníky s možnými problémy  v oblasti matematických dovednosti a v oblasti počátečního čtení a psaní. V druhé části představí účastníkům vzdělávací on-line program na podporu rozvoje počátečného čtení a psaní Včelka. Aplikace Včelka je určená pro interaktivní výuku čtení ve třídě a pro individuální pomoc dětem s problémy typu dyslexie a jinými obtížemi se čtením.

Semináře vede lektorka PaedDr. Renata Wolfová – speciální pedagog se zaměřením na hledání efektivních výukových strategií u žáků s rizikem školního selhání, se speciálními vzdělávacími potřebami z pozice pracovníka PPP, ŠPP. Věnuje se tvorbě a následné realizaci rozvojových programů pro děti předškolního a školního věku (speciálně pedagogická a logopedická podpora dětí s rizikem specifických poruch učení, dětí ze sociokulturně znevýhodněného prostředí dětí  jiných národností), diagnostice a následné práce s dětmi,  rodiči v oblasti rozvoje čtenářských, psacích, jazykových a matematických dovedností, metodické podpoře pedagogů, vytváření metodik, programů, pracovních materiálů pro stimulaci čtení, psaní a počítání v předškolním a školním věku a přednáškové činnosti.   Je spoluautorkou stimulačních PC programů DysCom a ABC do školy pro stimulaci čtenářských, jazykových a percepčních dovedností a spoluautorka scénáře k DVD (Čtení a psaní jako základ gramotnosti, včasná péče o žáky s problémy ve čtení a psaní).  Je členkou společnosti Dyslexie.

Určeno – pedagogickým pracovníkům MŠ a 1. st. ZŠ, výchovným poradcům a asistentům pedagoga

Délka programu – 8 vyučovacích hodin

Cena programu –  850.- Kč

Místo konání – České Budějovice, Čechova 1

Podrobnosti

Datum:
23.11.2016
Čas:
9:00 - 14:00
Rubriky Akce:
,