Načítám Akce

« All Akce

  • akce již proběhla.

Spolupráce učitele a asistenta pedagoga

24.11.2016, 9:00 - 15:00

Seminář je zaměřen na vytváření podmínek inkluzívního vzdělávání, na vytváření podmínek pro efektivní spolupráci pedagoga s asistentem pedagoga, který podporuje znevýhodněné dítě nebo žáka. Cílem vzdělávacího programu je připravit učitele různých typů škol na spolupráci s kvalifikovaným asistentem pedagoga. Dalším cílem programu je představit účastníkům možnosti jak zkvalitnit komunikaci mezi učitelem, asistentem pedagoga, výchovným poradcem (PPP), žákem a rodiči žáka s ohledem na kvalitu podpory žáka s jakýmkoli znevýhodněním a přispět k pozitivnímu klimatu ve třídě a ve škole.

Lektor bude využívat tyto pedagogické a didaktické metody práce s účastníky (pedagogickým sborem) – výklad, diskuse, skupinová práce s prezentací, brainstorming, techniky kritického myšlení, cvičení.

Seminář vede  Mgr. Eva Burdová, MBA – lektorské vedení, příprava a metodologie seminářů v oblasti sociálních, zdravotních věd, psychologie a pedagogiky, time management, leadership a projektové řízení, lektor ve Studiu pedagogiky od roku 2005, lektor ve Specializačním studiu prevence sociálně patologických jevů od roku 2007, Studium pedagogiky pro asistenty pedagoga od roku 2006, Studium pedagogiky pro vychovatele od roku 2006. Certifikátor pro certifikace PPUNL jmenovaný MŠMT, garant vzdělávání v oblasti primární prevence rizikového chování a Specializačního studia v oblasti prevence sociálně patologických jevů ve Stč.K, členka komise primární prevence-poradního orgánu Stč.K.

Určeno – pedagogickým pracovníkům pedagogickým pracovníkům MŠ, ZŠ, SŠ, výchovným poradcům a asistentům pedagoga

Délka programu – 8 vyučovacích hodin

Cena programu –  850.- Kč

Místo konání – České Budějovice, Čechova 1

Přihláška   Spolupráce učitele a AP – 24.11.2016

 

 

 

Podrobnosti

Datum:
24.11.2016
Čas:
9:00 - 15:00
Rubrika Akce:

Místo konání

České Budějovice