Načítám Akce

« All Akce

  • akce již proběhla.

VVS – Provozování vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu

27.10.2016, 9:00 - 14:15

Provozování vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu

Vzdělávací kurz se zaměřuje na povinnosti obcí související s provozováním vodohospodářské infrastruktury v návaznosti na vybraná ustanovení zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), a zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu.

Podle zákona o obcích je obec mj. povinna chránit veřejný zájem, kterým je podle vodního zákona i zásobování pitnou vodou, odvádění a čištění odpadních vod. Další povinnosti ukládá obcím zákon o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu, mimo jiné povinnost dbát o rozvoj vodovodů a kanalizací odpovídající potřebám obce a zajistit jeho zapracování do závazné části územně plánovací dokumentace obce v souladu s plánem rozvoje vodovodů a kanalizací.

Vzdělávací kurz by měl pomoci zástupcům obcí k jednodušší orientaci v oblasti provozování vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu. Vodovody a kanalizace patří v současné době k vybavení obce, podle něhož se hodnotí jak životní úroveň jejího obyvatelstva, tak i předpoklady pro její další rozvoj. V době velmi obsáhlé a složité legislativy a množství dalších požadavků spojených zejména s financováním vodohospodářské infrastruktury a následně i s jejím provozováním není jednoduché se v této problematice zorientovat a zvolit správný přístup k naplnění potřeb obce.

Určeno:  Starostům a ostatním voleným členům zastupitelstev, úředníkům a dalším zaměstnancům územních samosprávných celků.

Lektor:  Ing. Veronika Jáglová, autorizovaný inženýr v oboru stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství, dlouholetá lektorka

Časová dotace:  6 hod.

Cena:  870 Kč/os.

Místo konání:  Čechova 1, 370 01 České Budějovice 6

Kód akce:   001

Přihláška:   zde

Upozornění:  Daňový doklad je vystavován podle prezenční listiny.  Účastníkům je daňový doklad předán na závěr vzdělávacího kurzu spolu s osvědčením.

Podrobnosti

Datum:
27.10.2016
Čas:
9:00 - 14:15