Načítám Akce

« All Akce

  • akce již proběhla.

VVS – Kompetence územních samosprávných celků k jimi zřizovaným školám a školským zařízením

9.2.2017, 9:00 - 14:15

Kompetence územních samosprávných celků k jimi zřizovaným školám a školským zařízením

Obsah kurzu se zaměřuje na problematické otázky v oblasti vztahů a kompetencí zřizovatele (obec, město, kraj) k jím zřizovaným školám a školským zařízením. Součástí kurzu jsou metodické návody k postupům v oblasti samostatné a přenesené působnosti, konkurzní vyhláška, činnost školských rad, hodnocení práce ředitelů aj.

Výběr z obsahu kurzu:

  1. Legislativní rámec – zákonné normy a prováděcí předpisy, právní postavení ÚSC, samostatná a přenesená působnost v oblasti školství, kompetence orgánů ÚSC v oblasti školství aj.
  2. Působnost ÚSC v oblasti školství, výkon zřizovatelských kompetencí – právní postavení škol a školských zařízení, rozdílnost právních forem – příspěvková organizace, školská právnická osoba, zřizování, změny a rušení škol a školských zařízení, obsah zřizovací listiny, zápis do obchodního rejstříku, školského rejstříku, rejstříku školských právnických osob.
  3. Činnost škol a školských zařízení ve vztahu k ÚSC – plnění hlavního účelu, zodpovědnost ředitele školy, správní řízení v praxi škol a školských zařízení, systém financování škol a školských zařízení, využití disponibilních zdrojů, role ÚSC, přímý vztah zřizovatele ke škole a škol. zařízení, metodické postupy hodnocení plnění hlavního účelu a hodnocení práce ředitele zřizovatelem, problematika řešení stížností, kompetence a podíl zřizovatele na činnosti školské rady, pracovně právní problematika, jmenování a odvolání ředitele školy, vyhlášení a průběh konkurzního řízení aj.
  4. Příklady z praxe, aktuální otázky v oblasti školství, diskuse, metodické postupy a vzory (zřizovací listiny, postup pro odměňování a hodnocení ředitelů, pravidla vztahů zřizovatele ke školám a školským zařízením, možné přenosy některých kompetencí na orgány zřizovatele (věcně příslušný odbor obecního nebo městského úřadu, magistrátu, krajského úřadu), hlavní nedostatky při podání žádostí o zápis a zápis změny ve školském rejstříku.

Určeno:  Úředníkům územních samosprávných celků včetně vedoucích úředníků, kteří vykonávají činnost v oblasti školství, a dále vedoucím úřadů a úředníkům provádějícím kontrolní činnost na školách a školských zařízeních, starostům a členům zastupitelstev.

Lektor:  Mgr. Jiří Holý, dlouholetý odborník v oblasti regionálního školství

Časová dotace:  6 hod.

Cena:  870 Kč/os.

Místo konání:  Čechova 1, 370 01 České Budějovice 6

Přihláška: 

Kód akce:   002

Upozornění:  Daňový doklad je vystavován podle prezenční listiny.  Účastníkům je daňový doklad předán na závěr vzdělávacího kurzu spolu s osvědčením.

Podrobnosti

Datum:
9.2.2017
Čas:
9:00 - 14:15