Aktuálně

Nabídka vzdělávacích akci pro období                              leden – červen 2020

4.3.2020  –  Úvod do kariérové poradenství pro učitele ZŠ a SŠ – Vzdělávací program je určen pedagogickým pracovníkům  ZŠ a SŠ, kariérovým a výchovným poradcům                 Lektor: RNDr. Petr Pokorný

15.5.2020  –  Dětská kresba / Ergonomie psaní a rozvoj grafomotoriky v předškolním a mladším školním věku – Vzdělávací program je určen pedagogickým pracovníkům MŠ a 1. st. ZŠ   Lektorka:  Mgr. Světlana Drábová

18.5.2020  –  Právní náležitosti v oblasti rizikového chování dětí a mládeže – Vzdělávací program je určen pedagogickým pracovníkům ZŠ a SŠ, výchovným poradcům a školním preventistům   Lektor:  Mgr. Jaroslav Šejvl

19.5.2020 Poruchy pozornosti u dítěte v MŠ a ZŠ a možnosti zvládání poruchy – Vzdělávací program je určen pedagogickým pracovníkům MŠ a ZŠ, výchovným poradcům a asistentům pedagoga   Lektorka:  Mgr. Světlana Drábová

4.6.2020  –  Komunikace s žákem s nežádoucími projevy chování – Vzdělávací program je určen pedagogickým pracovníkům MŠ a ZŠ, výchovným poradcům a asistentům pedagoga   Lektorka: PhDr. Mgr. Eva Burdová, MBA 

12.6.2020  –  Pedagogická diagnostika žáka na ZŠ a SŠ – Vzdělávací program je určen pedagogickým pracovníkům  ZŠ a SŠ, výchovným poradcům a asistentům pedagoga       Lektorka:  Mgr. Světlana Drábová

Vzdělávací programy jsou akreditovány MŠMT v rámci systému dalšího vzdělávaní pedagogických pracovníků a lze je hradit také z prostředků „ŠABLONY“.

Další nabídka vzdělávacích programů pro školní rok 2019/2020

Vzhledem k aktuální situaci v oblasti vzdělávání a vzhledem k poptávce ze strany škol, se v školním roce 2019/2020 zaměřujeme převážně na školení pro pedagogické sbory, tzv. „Akce na zakázku“
Místo konání – objednávající škola

Nabízíme vzdělávací programy zaměřené na osobnostně sociální a profesní rozvoj pedagogů, problematiku inkluze (podpůrná opatření plán pedagogické podpory, individuální vzdělávací plán), pedagogickou diagnostiku, grafomotoriku, hodnocení, speciální poruchy učení a speciální poruchy chování, pozitivní klima… Dále čtenářskou gramotnost, kariérové poradenství, EVVO, polytechnické dovednosti. Nabízíme programy 8, 16, 24  i 32 hodinové s akreditaci MŠMT. Semináře lze realizovat pro pedagogický sbor jedné školy nebo pro pedagogy více škol z daného regionu. Úhradu lze provést z prostředků DVPP nebo ze „šablon“. Datum konání semináře domluvíme s lektory dle požadavků vaši školyPotvrzení o akreditaci vzdělávacích programů poskytneme na vyžádání.

Vybrat si můžete z více než stovky vzdělávacích programů zde.