Aktuálně

Nabídka vzdělávacích programů pro školní rok 2018/2019

Vzhledem k aktuální situaci v oblasti vzdělávání a vzhledem k poptávce ze strany škol, se v školním roce 2019/2020 budeme zaměřovat převážně na školení pro pedagogické sbory, tzv. „Akce na zakázku“
Místo konání – objednávající škola

Nabízíme vzdělávací programy zaměřené na osobnostně sociální a profesní rozvoj pedagogů, problematiku inkluze (podpůrná opatření plán pedagogické podpory, individuální vzdělávací plán), pedagogickou diagnostiku, grafomotoriku, hodnocení, speciální poruchy učení a speciální poruchy chování, pozitivní klima… Dále čtenářskou gramotnost, kariérové poradenství, EVVO, polytechnické dovednosti. Nabízíme programy 8, 16, 24  i 32 hodinové s akreditaci MŠMT. Semináře lze realizovat pro pedagogický sbor jedné školy nebo pro pedagogy více škol z daného regionu. Úhradu lze provést z prostředků DVPP nebo ze „šablon“. Datum konání semináře domluvíme s lektory dle požadavků vaši školyPotvrzení o akreditaci vzdělávacích programů poskytneme na vyžádání.

Vybrat si můžete z více než stovky vzdělávacích programů zde.