Načítám Akce

« All Akce

  • akce již proběhla.

VVS – Aplikace zákona o obcích v praxi (včetně novely k 1. 7. 2016)

6.12.2016, 9:00 - 16:00

Aplikace zákona o obcích v praxi (včetně novely k 1. 7. 2016)

Vzdělávací program je pojat jako aktualizační a prohlubující kurz, který reaguje na aktuální změny v legislativě a zaměřuje se na aplikaci zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, a nejčastějších problémů vyskytujících se v praxi.

Výběr z obsahu kurzu:

  1. Obecná ustanovení, postavení obcí a jejich orgánů, vydávání obecně závazných vyhlášek a nařízení, ukládání pokut právnickým osobám a podnikajícím fyzickým osobám, občané obce a uplatňování jejich práv, odlišnosti obce a statutárního města.
  2. Samostatná a přenesená působnost obce, hospodaření obce a možnosti nakládání s majetkem obce, možnosti a formy spolupráce obcí s ostatními obcemi a s jinými subjekty, výkon přenesené působnosti na území obce, odlišnosti výkonu samostatné a přenesené působnosti u statutárního města, krajské referendum.
  3. Činnost orgánů obce v praxi – zastupitelstva obce, rady obce, jednání zastupitelstva a rady, výkon funkce starosty, obecní úřad, zaměstnanci obecního úřadu, pravomoci úřadu v samostatné a přenesené působnosti.
  4. Činnost orgánů zastupitelstva a rady, zřizování výborů zastupitelstva obce a zřizování komisí rady obce a jejich činnost.
  5. Kontrola výkonu samostatné působnosti a přenesené působnosti, dozor státu nad výkonem přenesené působnosti.

Určeno:  Úředníkům územních a voleným zástupcům územních samosprávných celků.

Lektor:  JUDr. Svatava Vronská, dlouholetá odbornice v oblasti veřejné správy, členka zkušební komise ZOZ a rozkladové komise MV, bývalá starostka

Časová dotace:  8 hod.

Cena:  985 Kč/os.

Místo konání:  Čechova 1, 370 01 České Budějovice 6

Kód akce:   004

Přihláška:   zde

Upozornění:   Daňový doklad je vystavován podle prezenční listiny.  Účastníkům je daňový doklad předán na závěr vzdělávacího kurzu spolu s osvědčením.

Podrobnosti

Datum:
6.12.2016
Čas:
9:00 - 16:00